Er zijn meerdere manieren om borduurwerk op te spannen of op te plakken.

Opplakken verdient niet de voorkeur maar kan om prijstechnische redenen toch af en toe handig zijn.
Het kan wanneer het stramien een dichte structuur heeft en het werk geen zeldzaam object is (of ooit zal worden).
Wanneer wij deze methode toepassen doen wij het op een reversibele manier (terug te draaien).

Opspannnen gebeurt op een ondergrond van museumkarton, des gewenst in een bepaalde kleur die bij doorschijning een positief effect 
heeft. Dit altijd in overleg met de klant.

Een museale manier van inlijsten van b.v. oude merklappen met afhechtranden: Hierbij laten wij het werk in z'n geheel zien door het op
een ondergrond aan te brengen met speldenknopjes lijm.
Het is ook niet aan te bevelen om dergelijk werk te spannen daar het veelal erg teer is en de spanning niet verdraagt. 
Om het werk niet te pletten zetten wij achter het glas in de sponning van de lijst een afstandhouder.